Laboratori Forestal Català

El Laboratori Forestal Català és una iniciativa conjunta del CREAF i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) per posar a disposició del públic, expert o principiant, la informació i les dades relacionades amb els boscos generats en els dos centres de recerca.

Les dades disponibles han estat pre-processats per investigadors i tècnics d’ambdós centres per minimitzar els errors en el tractament de les dades brutes. D’aquesta manera el Laboratori Forestal Català es converteix en el punt de partida perquè investigadors, estudiants, gestors o personal de l’administració tinguin accés a les dades necessàries per realitzar la seva tasca. A més ofereix al públic en general una finestra per conèixer millor un dels principals tresors de la nostra terra, els boscos.

Totes les dades sobre els boscos de Catalunya a la teva disposició

Visualitza

Construeix mapes i visualitzacions de les dades forestals disponibles

Descàrrega

Descarrega els mapes (en formats SIG) i les dades (text o excel) per disposar localment de les dades

Interactua

Filtra, selecciona i canvia l’origen de les dades per a la seva visualització i descàrrega

Estimacions diàries de l’equilibri hídric forestal i la humitat del sòl a Catalunya

Calcula noves variables a partir d’equacions dissenyades per espècies, àmbits geogràfics i nivells (per a tot Espanya)

Accedeix, visualitza i descàrrega les dades de l’Inventari Forestal Nacional a Catalunya

Accedeix, visualitza i calcula variables forestals a partir de dades LiDAR a Catalunya

Contacte